1 Ekim 2009 Perşembe

Videoist 2010 / Taşınabilir Sanat

TAŞINABİLİR SANAT

İstanbul’un beş ilçesinde yoğunlaşan sanat ve kültür mekânlarında kısıtlı bir izleyici kitlesine sunulan çağdaş sanat üretiminin, İstanbul’un 39 ilçesindeki kültür sanat altyapıları yardımıyla kentin tamamına yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir.

Bağımsız sanat yöneticilerinin, sergi düzenleyicilerinin ve sanatçı gruplarının kendi üretimlerini ortaya koymaları, bitmiş bir sergi gösterme mantığından uzakta, özellikle etkileşimli, katılıma ve diyaloga açık, çoğul bir dil yakalama amacında olan sergiler oluşturmaları öngörülmektedir. İlçelerde yaşayan halkı bizzat üretime katabilecek işbirliği ve karşılıklılığa dayanan projeler yoluyla, bir yandan bağımsız sanat altyapıları ve genç sanatçılar üretime yüreklendirilecek, diğer yandan da geniş halk kitlelerinin çağdaş sanat üretimiyle tanışması ve diyaloga girmesi sağlanacaktır.

2008-2010 sürecinde yaklaşık 20 sergi paketinin 39 ilçedeki kültür sanat altyapıları aracılığıyla İstanbul’da dolaşıma sokulmasıyla, söz konusu ilçelerde sanat bilinçlendirmesi ve yaratıcılığa yüreklendirme; yerel yönetimlerin sanat ve kültür altyapısına ve içeriğine uzman katkısı, küratörlerin ve sanat sanayi çalışanlarının istihdamı, genç sanatçıların üretim olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır.


GÖRSEL SANATLAR YÖNETMENİ: BERAL MADRA

DANIŞMA KURULU: Ahmet Öktem, Erdağ Aksel, Melih Görgün, Nermin Saybaşılı, Tayfun Erdoğmuş

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder