19 Kasım 2015 Perşembe

SONDAN BİR ÖNCEKİ

Uğur ORHAN'ın Videoist Mardin'de yer alacak kişisel sergisi "Sondan Bir Önceki" 19 Kasım 2015'de yapılacak açılışla 19 Aralık’a kadar açık kalacak.

Sergide Uğur Orhan’ın enstalasyon ve video örnekleri toprak ve yolculuk kavramlarını görünüm ve görünmezlik bağlamında mesafe kavramı ile buluşturuyor.

Bir Hindu metni şöyle der: " Bu tehlikeli bir yoldur, bıçak sırtı gibi”, her zaman aşırı tutkular ve olumsuz koşullar görülmez… İşte orada düşer ve daha sona varmadan, kendi sonunuzu hazırlarsınız. Metnin tanımladığı durum, denilebilir ki; T.S. Eliot' un Çorak Ülke' si gibi, sahici olmayan hayatlar yaşamanın olduğu bir yerde, sabitlenmiş ve kıpırdamayan bir zamanda, ne ruhani hayata ne de sahip olduğumuz olasılıklar içinde sıkışan bizlere, hatta fiziksel cesaretimize dair hiçbir şey uyandırmayan sosyal bir tembellik içinde - tabii bu bizi en insanlık dışı savaşlardan birine sokana dek - kendi amacımızı unutturur.

Her şeyi mümkün kılabilen bir kahraman olmak istediğimiz önceki yere bile varamadan çorak bir dünyada buluruz kendimizi. B. Moyers' in dediği gibi “(…) derinlerde bir yerde duyduğumuz özlemi dile getirecek bir kahramana ihtiyacımız var”. İster sanatçı ve nesnesi, ister izleyicisi olsun, doğal dünyanın gittikçe açığa çıkan atom altı ve mikroskopik düzeyde bilinen ve bilinmeyen gerçeklikleri arasındaki karşıtlıkları her bakımdan fark eden kahramanların varlığına gereksinim vardır. Her şey sondan bir öncekidir, çünkü sözlerin ve imgenin ötesinde, sonuncu ve nihai gerçek, sözlerle anlatılmaz.
http://e-skop.com/skopbulten/ugur-orhanin-mardin-videoistteki-sergisi-uzerine/2747