18 Nisan 2021 Pazar

Arkaplan Akustik

 Arkaplan Akustik

Videoist - Mekan Blogspot işbirliği...


 

 

2003 yılında İstanbul'da kurulan Videoist ile Balıkesir merkezli bir sanat mekanı 

olarak 2017 yılında kurulan Mekan Blogspot; SENKRON video etkinliği kapsamında 

bir araya geliyor.

15 Nisan - 8 Mayıs 2021 tarihinde Videoist küratörlüğünde, Balıkesir'de bulunan 

Mekan Blogspot'da gerçekleşecek gösterim ve sergide yer alan sanatçılar

 

GÜLÇİN AKSOY, FIRAT ENGİN, HAKAN KIRDAR, MEHMET ÖĞÜT, OKAY ÖZKAN, SAYE ÖZÇELİK, FERHAT SATICI, EVREN SELÇUK, KIVILCIM HARİKA SEYDİM, HARUN TÖLE, HÜLYA ÖZDEMİR, SERDAR YILMAZ'dan oluşmaktadır.

Sergi mekanında video çalışmalarının gösterimleri sürerken, sanatçıların video 

eserlerinin içeriğine destek veren ve arka planını oluşturan obje, döküman, heykel, 

resim ve fotoğraf çalışmaları sergi süresince galeride izleyiciyle buluşacaktır.

Frederic Jameson Geç Kapitalizmin Mantığı kitabında video eserlerini tek başlarına 

okunamayacak videotextler olarak tanımlamıştı. Bu günkü çağdaş sanat sistemi, 

sanat eserlerini kendi arkaplanlarından kopartan bir işlem gerçekleştirerek onları 

metalar evrenine gönderiyor. Video Sanatı, disiplinler arası, geçişli ve özdönüşümsel 

yapısı gereği sanat eserinin düşünsel, üretime dayalı ve teknik arkaplanları ile ilgili 

bağıntıları tekrar kurmaya aday bir üretim biçimidir. Video sanatçısı zaman ve 

mekan üzerine yapılan bir işlemle zaman ve mekanı yontar, kristalleştirir ve yeniden 

üretir. Bu süreçte ortaya çıkan video eser ise duygulanımsal kuvvetler (M. 

Lazzarato) üreterek, katılımcı-izleyiciyi bir eylemin içine sokar. Video eser nesneden 

fazla nesne olarak ve karşımıza çıkan sanat eserinin tersini yaparak eserin 

arkaplanını ve diğer eserlerle ilgili bağlamını çağırma potansiyeline sahiptir. 

"Arkaplan Akustik" isimli bu projede Videoist, 2010 yılında İstanbul Manzara 

Perspectives Galeride gerçekleştirdiği "Unplugged/Görüntünün Fragmanlaşmış 

Doğasından Bir Arkaplan Akustiğine Geçiş" ve 2017 de Ankara'da Arte Sanat 

Galerisi'nde gerçekleştirdiği "Unfold / Katmanları Açmak" sergilerinde geliştirdiği 

videonun arka planı fikrini 2021'de Balıkesir Mekan Blogspot sanat mekanında 

video eserlerin deneyimlerine odaklanan bir sergi ile tekrar kurguluyor.

www.videoist-org.blogspot.com

www.mekanblogspot.blogspot.com


Evren Selçuk, Standard Profile: Disillusion, 7'50'', 2020

Ferhat Satıcı, 2010 Offspace Odyssey İstanbul, 20’05’’ ,2010

Fırat Engin, Denizin Ahlakı; Balıkçı ve Mülteci, İki Kanal Video, 2’20’’, Loop , 
2016


Gülçin Aksoy, Yurttan ve Cihandan Sesler Korosu, 9'15’', 2018

Hakan Kırdar, Asansör, 4'12", 2007

Harun Töle,"silence”, Tek kanal video , 1' 20'', 2021

Hülya Özdemir, İcat Edilmiş Ayrışma, 15'', 2015-2016

Kıvılcım Harika Seydim, Pencereden, 3'03", 2020

Mehmet Öğüt, Yeniden Kayıt , 4'13'', 16/9 1080p HD video, Tek edisyon, 2020

Okay Özkan, Taşlar , Tek kanal siyah beyaz video, Buluntu taş, 1'32", 2019

Saye Özçelik, Benim yerim neresi?(Fragman-I) 3D Animasyon video, 01'20'', 2020

Serdar Yılmaz, Bağlanma Hali , 9'18" , 2021


Sergi görselleri:


Videoist

Arkaplan Akustik sergisi

vimeo link ve şifreleri

........................


Fırat Engin 

https://vimeo.com/536976186 

balikci

............................

Hakan Kırdar 

https://vimeo.com/537123665

 Enter

.....................................

Kıvılcım Harika Seydim

 https://vimeo.com/537140899 

Pencereden21

........................................

Gülçin Aksoy

 https://vimeo.com/537361267 

yses2018

.............................

Mehmet Öğüt 

https://vimeo.com/537421814 

re-record

................................................

Saye Özçelik

https://vimeo.com/536959211 

sayebense

...........................................

Harun Töle 

https://vimeo.com/536949335/deb323bfd3

..........................................

 Ferhat Satıcı 

http://vimeo.com/20833194

.................................................

Evren Selçuk

 https://vimeo.com/523837118

............................................

  Serdar Yılmaz 

https://vimeo.com/536055122 


...........................

Okay Özkan

 https://vimeo.com/538076132 

.....................................

Hülya Özdemir

 https://vimeo.com/538062849

 hulya


Basında çıkanlar:


https://guncelsanatarsivi.com/arkaplan-akustik//

https://bantmag.com/senkron-ile-turkiyede-video-sanati-mercek-altinda/


 

29 Eylül 2018 Cumartesi

6.Çanakkale Bienali 29Eylül-11 Kasım 2018

 6. ÇANAKKALE BİENALİ BAŞLIYOR!

GEÇMİŞTEN ÖNCE – GELECEKTEN SONRA

29 EYLÜL – 11 KASIM 2018

Çanakkale Bienali İnisiyatifi (CABININ) tarafından düzenlenen ve OPET’in ana desteğiyle hayata geçirilen Çanakkale Bienali, 6. edisyonunda Troya’dan ilham alıyor. Çanakkale kent merkezi ve Troya bölgesinde farklı mekanlarda 6 hafta süresince gezilebilecek Çanakkale Bienali 37 uluslararası sanatçının, geçmiş ve geleceğe dair kavram, imge ve ekolojilerden beslenen, farklı medyumlarla üretilmiş eserlerini “Geçmişten Önce – Gelecekten Sonra” başlığı altında bir araya getiriyor. Yerel, ulusal ve uluslararası ölçeklerde işbirliklerinden destek alan katılımcı bir yaklaşımla sürdürülen Çanakkale Bienali İnisiyatifi, Bienal’in sanat yönetmenliğini de üstleniyor. 

Sanatçılar: 

Adrian Paci, Agnes-Meyer Brandis, Akın Aksu, Cem Demir, Chaja Hertog & Nir Nadler, 

Çınar Eslek, Deniz Sağdıç, Derviş Zaim, Emre Zeytinoğlu, Fani Zguro, Ferhat Özgür, 

Georgios Katsagelos, Guy Ben Ner, Hayri Esmer, Hülya Özdemir, Jakob Gautel, Janis Rafa, 

Jason Karaindros, Josephine Turalba, Katrin Korfmann & Jens Pfeifer, Krassimir Terziev, 

Larissa Sansour & Søren Lind, Mehmet Erim, Nancy Atakan, Nazlı Gürlek, Nuri Bilge 

Ceylan, Pınar Yolaçan, Serhat Kiraz, Servet Koçyiğit, Seydi Murat Koç, Seyhan Boztepe, 

Tufan Baltalar, Ugo La Pietra, Yeni Anıt

6. Çanakkale Bienali'nin kavramsal çerçevesi, zamanı tarihselleştirmede kullanılan birimlerden ilham alıyor: “Geçmişten Önce - Gelecekten Sonra”, belli milatlardan öncesi ve sonrası (MÖ/MS) ya da daha nesnel bir bakışla günümüze olan uzaklığı (GÖ-Günümüzden Önce) üzerinden tarif edilen tarihsel zamanın yatay (coğrafi) ve dikey (tarihsel) açılımlarına yönelen sanat üretimlerinden bir seçki sunmaya hazırlanıyor. 6. Çanakkale Bienali ana mekanlarından olan ve 2018 Troya Yılı’nda hizmete açılacak Troya Müzesi’nin Süreli Sergi Salonu’nda mitolojik ve tarihsel yönleriyle Troya’ya odaklanan eserler sergilenecek. Hemen ören yerinin yanında bulunan ve kısa süre önce OPET Tarihe Saygı Projesi kapsamında yenilenen ve arkeo-köy’e dönüştürülen Tevfikiye’deki özgün mekanlar ise Bienal sergilerinin yanı sıra film gösterimlerine ve atölye çalışmalarına ev sahipliği yapacak. Bienalin Çanakkale kent merkezindeki sergi mekanları ise CABININ’in 5 yıl önce hizmete açtığı etkinlik mekânı MAHAL ile genç sanatçı ve tasarımcıların son yıllarda Çanakkale kültür hayatına kazandırdığı ve farklı işlevlere sahip bağımsız kültür mekanları Bordo Bina, Sanatsever ve Stüdyo Mavinil olacak. Bienal’in kurumsal ortaklarından olan Troia Vakfı’nın Korfmann Kütüphanesi’nde ise Videoist’in oluşturduğu 11 sanatçılık bir video seçkisi yer alacak.

Çanakkale Bienali’nin tamamlayıcısı olan Bienal Çocuk, Bienal Genç, Bienal Engelsiz ve 

Bienaldeyiz programları kapsamında, bienalin açık kaldığı 6 hafta süresince hayata 

geçirilecek film gösterimi, söyleşi ve atölyeler Çanakkale kent merkezi ile Troya, Tevfikiye 

Köyü arasında sürdürülebilir bir yaratıcı etkileşim zemini oluşturmayı amaçlayacak.

5 Mayıs 2018 Cumartesi

21 Aralık 2017 Perşembe

Canlılığın Sınırında / At The Borderline Of Vitality

CANLILIĞIN SINIRINDA
"Dünya gezegeni teknik-bilimsel şiddetli değişimler dolu bir döneme giriyor, buna karşılık eğer bir çözüm getirilmezse sonunda yeryüzünde yaşamın varolmasını tehdit edecek ekolojik dengesizliklerin görüntüsü doğmaktadır." Felix Guattari ,Üç ekoloji, 1990.

Bitkiler, hayvanlar, bakteriler , mantarlar ,kristaller, mineraller ve virüsler. Tüm bu türleri bir araya getiren, canlılık dediğimiz şeyin merkezinde ve kıyısında ne vardır? Yaşamın varolmasına sebep olan ekosistemde canlılık  ve yaşam  nerede başlayıp nerede biter? Tıpkı bitki gibi düşünülen süngerlerin hayvan olması, mantarların ve bakterilerin, hayvan ve bitkilerden ayrı alemler olarak kabul edilmesi canlılığın sınırında yer alan türlerin yaşam ile ölüm arasındaki sınırları muğlaklaştırmakta.   (Pelt,Mazoyer, Monod,Girardon:31,1999)

Biyopolitika çağında yapay yöntemlerle yaşam süresinin ve üreme verimliliğinin uzatılması gibi çalışmalar yaşayan canlılın biricik eşsizliğini değiştirmekte. Bu değişimin getirdiği ikincil ve yapay yaşam, Boris Groys'un  "Sanatın Gücü" kitabında yer alan "Sanat yapıtından sanat dökümantasyonuna" metninde bahsedilmektedir. Bu metin yaşamın  yeniden üretilebilmesi ve yerine istenilen şekilde başka bir şey konulmasından bahseder.  Bu süreçte canlı, eşsizliğini, tekrarlanamayan varlığını, biricikliğini ve ömrünü kaybeder. Dökümantasyon ile canlı bir şeyin yaşamı yeniden ve yapay olarak üretilerek canlı ile yapay arasındaki farktan bağımsız bir yaşamsallık üretilir. Bu fark bilhassa anlatısal bir farktır. Gözlemlenemez, yalnızca anlatılabilir, yalnızca belgelenebilirdir. Biyopolitika çağında biyosanat olarak öngördüğü bir sanat formundan bahseden Groys, sanat dökümantasyonunun, canlı bir şeyin yaşamını ve mevcudiyetini tarihe kazıdığını söyler ve bu anlamda sanat yapıtına yeniden canlandırıcı etkisine vurgu yapar. (Groys, :63,2013)

Bu gün Guattarinin meşhur metni üç ekolojide bahsettiği gibi üç ekolojik, sosyal, çevresel ve insani bir tehditle  karşı karşıyayız.

Videoist , sanatçının bulunduğu coğrafya ve gezegenin sorunlarına duyarlılığını odağa alan bir seçki ile karşımıza çıkıyor. "Canlılığın Sınırında" seçkisi ile, Videonun sanatsal olanın dökümantasyonuna yönelik boyutları ile performatif veya kurgusal imgenin iç içe geçtiği, doğaya ekosisteme ve insanimerkezci gezegene odaklanmış, çalışmalardan oluşuyor. Seçkide  11 sanatçı yer alıyor. Videoist "Canlılığın Sınırında" Seçkisi etkinliğin   durağı olan Hollanda'nın Amsterdam kentindeki Corridor Project Space'de 14 Ocak 2018 Pazar günü  yer alacak.

Seçkide Yer Alan Sanatçılar ve yapıtları:
 Yeni Anıt -Integrity/Doğruluk, Nancy Atakan-Ascribed/İthafen , GiovanniGiaretta-Untitled/Portrait Study/İsimsiz/Portre , Servet Koçyiğit-99 Years/99 Yıl,  Ali İbrahim Öcal-Loop Three Times for Lephitos/Lephitos için üç döngü, Hülya Özdemir-Ars Hypium, Ferhat Özgür-Resurrection/Diriliş, Janis Rafa-Winter Come Early/Kış Erken Gelir, Çağrı Saray-FeelingLike/Gibi Hissetmek, Krassimir Terziev-A Message From Space In My Backyard/Arka Bahçemdeki Uzaydan Gelen Mesaj, Serdar Yılmaz-Puddle/Su Birikintisi. 

www.videoist-org.blogspot.com
www.instagram.com/video_ist
www.instagram.com/videoistofficial
www.facebook.com/groups/videoist/

AT THE BORDERLINE OF VITALITY
" The Earth is undergoing a period of intense techno-scientific transformations. If no remedy is found, the ecological disequilibrium this has generated will ultimately threaten the continuation of life on the planet's surface." Felix Guattari, The Three Ecologies, 1990.

Plants, animals, bacteria, fungi, crystals, minerals and viruses. What is at the very center and periphery of vitality, bringing together all of the foregoing species? Within premises of such ecosystem causing existence of life, where do vitality and life start and end? Such as the sponges considered as plants being actually animals, fungi and bacteria being adopted as a universe varying from animals and plants, are ambiguating the boundaries between life and death of those species at the borderline of vitality.   (Pelt, Mazoyer, Monod, Girardon: 31,1999)

The works conducted in the age of biopolitics like extending the lifespan and reproductive efficiency are altering the unique matchlessness of the living creature. The secondary and artificial life brought forth by such change is referred to under the text “From a work of art to documentation of art” contained in the book by Boris Groys titled "Art Power ". It is referred to under the said text, possibility of regeneration of life and substitution of something else in place thereof.  In the course of such a process, the living organism loses its uniqueness, non-duplicable existence, matchlessness and lifespan. By means of documentation,  life of a living creature is generated once again and in an artificial manner, and reproduced a vitality independent from the difference between the living creature and artificial object. Said difference is particularly a narrative difference. It is not to be observed, it could only be narrated. Groys, referring to a form of art prescribed as bioart in the era of biopolitics, expresses that documentation of art is embossing into history the life and existence of a living creature and emphasizes the enlivening impact of the work of art to this effect. (Groys, :63, 2013)

At present, we are faced with three ecological, social, environmental and humanistic challenge, as referred to under Guattari’s renowned text titled The Three Ecologies.  

Videoist is appearing with an anthology focusing on the sensitivity of the artist to the problems of his geographical territory as well as the planet itself. His anthology titled “At The Borderline Of Vitality”, consists of works focused on the nature, the ecosystem and a planet centered around the human, where the dimensions of video towards documentation of the artistic and performative or fictional image are intermingled.  There are 11 artists in the anthology. Videoist: At The Borderline of Vitality will be on Corridor Project Space, Amsterdam, Holland at January 14, 2018, Sunday.

Artists Included in the Anthology and Their Works:Yeni Anıt - Integrity,Nancy Atakan-Ascribed,
Giovanni Giaretta-Untitled/Portrait Study,
 Servet Koçyiğit-99 Years, 
Ali İbrahim Öcal- Loop Three Times for Lephitos, Hülya Özdemir-Ars Hypium, 
Ferhat Özgür-Resurrection,  Janis Rafa-Winter Come Early, Çağrı Saray-Feeling Like,
Krassimir Terziev-A Message From Space In My Backyard,