8 Ekim 2015 Perşembe

MEHMET ALİ BORAN / LET'S TRY THIS AGAIN / HADİ BİR DAHA DENEYELİM

LET'S TRY THIS AGAIN

Sedimentary rocks, species, and social classes (and other institutionalized hierarchies) are all historical constructions, the product of definite structure-generating processes that take as their starting point a heterogenous collection of raw materials (pebbles, genes, roles), homogenise them through a sorting operation, and then consolidate the resulting uniform groupings into a more permanent state. (Manuel De Landa, A Thousand Years of Nonlinear History, 62)

Mehmet Ali BORAN’s solo exhibition in Videoist Mardin “Let’s try this Again" will be opened in 15th October 2015 and will last until the 15th of November.

The works that Mehmet Ali Boran made for Videosit Mardin will be presented to the public first time.

Mexican writer, artists, philosopher, and scientist Manuel De Landa makes a reading of the histories of physical, biological and socio-cultural worlds from the history of coagulation, acceleration and deceleration processes that matter-energy flows are subjected to.

Through the works that Mehmet Ali Boran turns into dialogs between universal values and local experiences, and by using the languages of sculpture, installation, and video arts, he interprets the exiles of  individual and social values, the nomadic states of talent and experience, and the destruction and reconstruction processes of social constructions. In this sense, Mehmet Ali Boran’s exhibition “Let’s try this again” focuses on the social dynamics that are homogenized by elimination and thus reminding us the scientific trajectory of De Landa’s works.


HADİ BİR DAHA DENEYELİM

"Çökelmiş kayalar, türler ve toplumsal sınıflar (ve başka kurumsallaşmış hiyerarşiler), hepside tarihsel inşalardır, farklı özellikleri taşıyan hammadde (taşlar, genler, roller) topluluklarını başlangıç noktaları olarak alan, sonra bir ayıklama operasyonuyla onları aynılaştıran, ardından ortaya çıkan tektip gruplaşmaları daha
kalıcı bir halde pekiştiren, yapı üretimine dönük belli süreçlerin ürünleridir." (Manuel De Landa, Çizgisel Olmayan Tarih)

Mehmet Ali BORAN'ın Videoist Mardin'de yer alacak kişisel sergisi "Hadi Bir Daha Deneyelim" 15 Ekim 2015'de yapılacak açılışla 15 Kasıma kadar açık kalacak. Mehmet Ali Boran'ın Videoist Mardin sergisi için hazırladığı çalışmaları izleyici ile ilk kez karşılaşacak.

Meksikalı yazar, sanatçı, filozof ve bilim yazarı Manuel De Landa, fiziksel, biyolojik, ve sosyal kültürel dünyaların tarihini madde-enerji akışlarının maruz kaldığı katılaşma, hızlanma ve yavaşlama süreçlerinin
tarihi üzerinden okuyor, Mehmet Ali Boran ise  evrensel değerler ile yerel deneyimlerin diyalogları  haline getirdiği yapıtları ile   bireyin  ve toplumsal değerlerin sürgün olma durumuna, yeteneğin ve  birikimin göçebelik hallerine, toplumsal inşaların, yıkım ve yeniden yapım süreçlerini heykel, yerleştirme ve  video sanatının dili ile yorumluyor. Bu anlamda Mehmet Ali Boran'ın " Hadi Bir Daha Deneyelim" sergisi bir
ayıklama operasyonu ile aynılaştırılan toplumsal dinamiklere odaklanarak, De Landa'nın bilimsel izleğini  aklımıza getiriyor.
http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/7387/hadi-bir-daha-deneyelim-ya-prometheus-inadi-ya-da-yaprak-duzeni-siyasalar#.VvMLKsaROr5

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder