13 Mayıs 2014 Salı

HAKAN KIRDAR : ANIT ORMANI12 Mayıs-12 Haziran 2014
Açılış: 12 mayıs 2014, Pazartesi, 17:30

Videoist Mardin’de ki mekanında üçüncü sergisini Hakan Kırdar’ın “Anıt Ormanı” isimli kişisel sergisi ile 12 Mayıs-12 Haziran 2014 tarihleri arasında açıyor. Eşzamanlı olarak Port İzmir 3 Güncel Sanat Trienal’inde sergilenmekte olan Anıt Ormanı yerleştirmesinin bir tekrar niteliğindeki yapıt, iki kent ve sergiyi iletişime sokmayı hedefliyor.
Birbiriyle ilişkili dört işten oluşan yerleştirme, 1922 İzmir yangını ve sonrasında zarar gören bölgenin ağaçlandırılmasıyla zaman içinde bir kent ormanına dönüşen Kültürpark üzerine yoğunlaşıyor.*

Büyük İzmir Yangını'ndan en büyük zararı gören bölge Ermeni İzmirlilerin yaşadığı Ermeni mahallesiydi. 1922'de yanan ve uzun yıllar bir enkaz bölgesi olarak kalan eski Ermeni yerleşim alanı, 1936 yılında, bundan böyle İzmir Fuarı'na evsahipliği yapmak üzere temelleri atılan ve ağaçlandırılmaya başlanan bugünün Kültürpark'ına dönüştürülmüştür.

Kent merkezini geniş ölçüde tahrip eden yangının, o dönemde kentin farklı etnik gruplardan oluşan kozmopolit demografik yapısını altüst ettiği ve bu bağlamda ortak bir değeri paylaşan hemşehriler olarak tüm ‘İzmirliler’ için travmatik bir deneyim olduğu söylenebilir.

Bu noktada sanatçı, kurmayı denediği empatik bağ yardımıyla, yangının yarattığı yıkımın gücüne ve acısına; sonrasında girişilen ağaçlandırma çalışmalarıyla da yaraları sarma ve iyileştirme niyetine dikkat çekmeyi hedefliyor.

Çalışmanın sorguladığı gerçeklikler, ekoloji, doğa, çevre, kent sosyolojisi, tarih, resmi tarih, etnisite, milliyetçilik, emperyal güç, çok kültürlülük, modernite, ulus devlet, iktisat, kalkınma vb. gibi birçok kavramı içermektedir.

Kırdar çalışmasına verdiği ‘Anıt Ormanı’ başlığıyla iki farklı şeyi öne çıkarıyor: Bunlardan ilki 1936 yılında dikilmeye başlanan ağaçların artık daha iyi korunması gereken birer ‘anıt ağaç’ sayılması gerektiği. Diğeri ise bu ağaçların bizler için, istemesek de geçmişi anımsatan sembolik birer anıt olarak algılanması potansiyeli.

Çalışma sürecine ilişkin yazılı ve görsel arşiv “http://anitormani.blogspot.com.tr” adresinden takip edilebilir.

* Ses işi Gökhan Kırdar ile ortak çalışmadır.

///////////////////////////////////////

1. Eski Belgeler
Fotoğraf, dijital baskı, değişik boyutlarda

2. Fotoğraflar
Dijital Baskı, 13 x 18 cm, 12 parça

3. Yer Heykeli
Külle kaplanmış hazır nesneler, 264 x 440 cm

4. Ses Yerleştirme

11 dk.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder